Hem Personer Bilder Dagböcker Övriga dokument Karta Stupade & Sårade Organisering Om SFB Om mig Litteratur & länkar

Theodor August Ossian Ahrenberg

Uppgifter från registreringskort

FörnamnTheodor August Ossian
EfternamnAhrenberg
Född1912-03-02
FörsamlingGöteborg
Inregistrerad1941-07-10
Ankom1941-07-25
Avsked
GradÖversergeant
Identitetsnummer837077
Registreringsnummer656
MilitärutbildningI 19, radiosignalist
Civilt yrkeKöpman
BostadsadressJohannesbergsgatan 30
PostadressGöteborg
Gift?nej
Barn under 16
AnmärkningSFKnr 3014, 16. jägarkomp
Stupad den
Placerad vid
Förbandschef
Befattning i förbandet
Sjuk den
Diagnos
Sjukhusvistelse
Utmärkelsetecken

Bilder

Beskrivning: Ahrenberg var rapportkarl åt kapten Murray. Här i finskt sällskap.
Kommentarer:
Källa: Armemuseum, Volym AM_F2_8, Sture Stigsons Album
Beskrivning: Kompanichefens adjutant, fältväbel Teodor Ahrenberg, till höger i förgrunden hos chefen för 1 plutonen fänrik Stigson, till vänster i bild, den 11 augusti 1941 på Hangö. Här ligger nu Hangö-museet och den löpgrav där gruppen poserar är fortfarande väl synlig i terrängen.
Kommentarer:
Källa: Armemuseum, Volym AM_F2_8, Sture Stigsons Album
Beskrivning: Omedelbart efter ankomst från C-avsnittet slogs tält som grävdes ner c:a 1.2 meter i marken. En del ... hjälmar, andra med.... Fotot taget vid C-avsnittet på Hangö ... den 5 aug 1941 intill posteringen 4a inom 1 plutonens område. I förgrunden Sture Stigson, ?, ?, Fältväbel A Falk. ?, Översergeant Teodor Ahrenberg, T Eriksson, Göte Palmlund, Carl Olof Wrang Från vänster: Fänrik Stigsson, ?, ?, Fältväbel A. Falk Mitten: ? Från höger: Översergeant Ahrenberg, T. Eriksson, Göte Palmlund, Fänrik Carl Olof Wrang
Kommentarer: T. Eriksson är troligtvis Thom Eriksson. Han tillhörde samma pluton som Stigsson. Finns ingen Göte Palmlund bland registerkort. Skulle kunna vara 873088 Sven Åke Palmlund som tillhörde samma pluton som Stigsson.
Källa: Krigsarkivet, Malcolm Murray arkiv, Volym 7
Beskrivning: Flygblad skjutes över med pilbåge.
Kommentarer: Enligt Nicolas von Schmidt-Laussitz, Fronten närmast Stockholm: svenska Hangöveteraner berättar. s150 är det Theodor Ahrenberg på bilden.
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album II