Hem Personer Bilder Dagböcker Övriga dokument Karta Stupade & Sårade Organisering Om SFB Om mig Litteratur & länkar

Personer

All information kommer från registerkort. Källa Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 6. Länk till nationell arkivdatabas

Denna lista är inte 100% korrekt då vissa personer saknar registerkort och vissa personer som har registerkort deltog ej i Svenska frivilligbataljonen. T.ex. Ernst Lind af Hageby och Ragnar Thorén var en del av finska flottan och Axel Hård af Segerstad anlände först 1942.

Grad Förnamn Efternamn
Översergeant Gösta Hilding Adamsson
Fältväbel Nils Gunnar Adler
Sergeant Sven-Arne Vilhelm Adolfsson
Menig Hugo Edvard D. af Sandeberg
Menig Nils Almar Afvander
Översergeant Per Sture Ahlberg
Menig Börje Oskar Ahlgren
Översergeant Rune Ahlgren
Tord Gustaf Adolf Ahlner
Fältväbel John Albert Styrbjörn Ahlström
Översergeant Theodor August Ossian Ahrenberg
Nils Christian Ahrenhilde
Översergeant Stig Göte Lennart Ahrens
Menig Uno Börje Elvir Ahrens
Menig Lars Gustav Albertsson
Hugo Emanuel Algberg
Gösta Algård
Fältväbel Stig Thorbjörn Almroth
Fältväbel Thor Valdemar Almroth
Fältväbel Sven Ture Alskog
Tord Hans Anders Alexander Amilon
Rune Reidar And
Menig Karl Herman Anderberg
Thorsten Lennart Anderberg
Menig Bernhard Andersen
Menig Herbert Ernst Teofil Andersen
Löjtnant Paul Christian Andersen
Översergeant Eric Allan Anderson
Undersergeant Agne Evert Andersson
Allan Arthur Andersson
Översergeant Anders Gösta Andersson
Anders Ragnar Andersson
Menig Anders Viljam Andersson
Menig Bo Eric Emanuel Andersson
Menig Bror Artur Andersson
Carl Gustaf Andersson
Menig Erik Sigvard Andersson
Översergeant Gösta Henning Andersson
Menig Johan Erik Andersson
Menig John Fritz Emanuel Andersson
Översergeant Karl Allan Andersson
Fältväbel? Karl Göte Andersson
Menig Karl Henrik Olof Andersson
Menig Karl Johan Georg Andersson
Menig Knut Olof Antonius Andersson
Knut Per Arnold Andersson
Menig Nils Sugurd Olof Andersson
Menig Rune Gösta Leonard Andersson
Menig Sten Johan Andersson
Menig Stig Anders Andersson
Sven Bertil Andersson
Menig Sven Emil Gösta Andersson
Översergeant Sven Erik Teodor Andersson
Menig Yngve Sigfrid Valdemar Andersson
Översergeant Lennart Oscar Leander André
Menig Sven Joel Filip Andreasson
Menig Sedem Viggo Andresen
Översergeant Olov Lennart Apelqvist
Menig Lars Erik Fredrik Appelgren
Fältväbel Gustaf Rolf Argell
Menig Axel Ingvar Arvidsson
Menig Stig Vilhelm Asklund
Gösta Vilhelm Aspegren
Bengt Hjalmar Asplund
Översergeant Karl Bertil Vilhelm Astlind
Per Olof Atterborn
Arne Herbert Augustsson
Menig Gunnar Erik Birger Axelsson
Karl Artur Axin
Översergeant Gunnar Erik Birger Barkman
Menig Eric Gustav Becker
Carl-Axel Beding
Menig Carl-Eric Beijer
Översergeant Bertil Sigvard Bengtsson
Fänrik Bror Ragnar Bengtsson
Översergeant Gustav Adolf Bengtsson
Menig Karl Ivar Bengtsson
Menig Kurt Lennart Bengtsson
Menig Nils Uno John Bengtsson
Undersergeant John-Robert Benson
Menig Harry Berg
Menig Ingolf Torkel Berg
Undersergeant Sixten Emanuel Berg
Sven Axel Lars Berg
Menig Nils Sameo Bergelin
Överstelöjtnant Carl Hans Berggren
Sergeant Johan Erik Stigby Berggren
Fältväbel Gösta Harry Bergh
Menig Erik Berglund
Menig Karl Eric Ragnar Berglund
Menig Gunnar Helmer Bergman
Översergeant Hans Ossian Bergman
Menig Ulf Riber Ingemar Bergman
Fältväbel Tor Gunnarsson Bergner
Fältväbel Stig Wilhelm Ludvig Bergquist
Menig Fingal Emanuel Bergqvist
Översergeant Kurt Lennart Axel Bergqvist
Menig Tord Oskar Thuresson Bergstrand
Fältväbel Iwan Douglas Bergström
Menig John Sigfrid Bergström
Menig Karl Gunnar Bergström
Menig Helge Vilhelm Bernander
Översergeant Jöns Lennart Berner
Menig Lennart Gustav Bernström
Menig Arne Gustav Beskow
Löjtnant Carl Ragnar Bewe
Undersergeant Anders Robert Leonard Billing
Menig Stig Allan Bernhard Billquist
Undersergeant Nils Hjalmar Björk
Menig Lars Åke Vilhelm Björklund
Menig Oscar Ingvar Björlund
Fältväbel Erik Preben Björn
Menig Karl Ivan Manfred Blom
Undersergeant Sven Adolf Blomfeldt
Menig Henry Bror Henning Blomkvist
Menig Stig Helge Blondin
Översergeant August Willy Helfrid Bloom
Menig Jan Fredrik Boethius
Sergeant John Ragnar Bohman
Menig Axel Erik Bolinder
Menig Georg Gustav Book
Översergeant Johan Erik Alvar Boström
Menig Stig Edvard Boström
Menig Karl Harry Emanuel Bovin
Menig Johan August Anton Brandquist
Undersergeant Bo Helge Brattén
Menig Ragnar Manfred Braun
Översergeant Karl-Bruce Brodin
Fältväbel Nils Harry Broman
Översergeant Åke Lennart Brounéus
Kapten Carl Harald Bråkenhielm
Översergeant Torsten Eliel Martin Burman
Menig Holger Alfons Fredrik Bursell
Översergeant Sven Olof Bylin
Menig Gustav Allan Bäck
Översergeant Nils Harald Walther Bäck
Menig Thord Anders Bäck
Menig Axel Hugo Lennart Carlegård
Undersergeant Carl-Axel Åke Carlquist
Översergeant Agne Hartvig Carlsson
Översergeant Bertil Algot Carlsson
Översergeant Carl Alexander Carlsson
Menig Gustav Einar Carlsson
Menig Hilding Natanael Carlsson
Korpral John Eskil Thorvald Carlsson
Översergeant Karl Sture Carlsson
Sergeant Oscar Adolf Carlsson
Fältväbel Stig Birger Carlsson
Undersergeant Carl-Axel Carlstrand
Översergeant Sture Bernhard Carlzon
Menig Bror Nils Lennart Cassel
Menig Johan Eric Cederberg
Löjtnant Oscar Ragnar Adolf Cedergren
Arne Svend Christensen
Menig Martin Christensen
Menig Max Ford Christensen
Claes Elof Claeson
Översergeant Sven Erik Herman Claesson
Menig Birger Jens K. Clemmensen
Fältväbel Hans-Lennart Erl:son Colliander
Kapten Ulf Sverker Gösta Colliander
Menig Karl Georg William Cornelius
Kapten Ernst Johan Creutz
Menig Nils Åke Crona
Menig Knut Sixten Cälme
Bror Albin Dahl
Menig Waldor Adolf Eugen Dahl
Menig Ynge Wahlfrid Eugen Dahl
Alfons Oskar William Dahlberg
Menig Ernst Arne Dahlberg
Menig Gösta Sigvard Dahlberg
Menig Hans Roland Dahlberg
Allan Oskar Lennart Dahlbom
Menig Karl Rickard Dahlén
Per Arne Dahlén
Översergeant Stig Ivar Dahlquist
Undersergeant Bo Ingemarsson Dahlström
Undersergeant Lars Enar Olof Dahlström
Undersergeant Eric Oscar Danielsson
Löjtnant Alexander de Roubetz
Menig Ivan de Tourtchaninoff
Löjtnant Einar Arnold Dethlefsen
Fältväbel Viking Arnold Vilhelm Fritiof Olof Djurling
Louis Beniar Dombrowsky
Villy Eigil Dombrowsky
Löjtnant Gerhard Heinrich Friedrich Eckhardt
Menig Ernst Allan Edholm
Fänrik Karl Rune Edlund
Menig Karl Rune Edström
Fänrik Nils Fritiof Edström
Översergeant Nils Ragnar Edström
Översergeant Bertil Frans Josef Edvardsson
Undersergeant Per Einar Edvardsson
Undersergeant Gustaf Alrik Ingvar Eek
Fältväbel Folke Said Chr:son Egerström
Översergeant Bengt Adolf Sam Egnell
Översergeant Ange Hilmer Ehrnholm
Menig Asgeir Einarsson
Menig Karl-Erik Ek
Sven Olof Ek
Menig Stig Johan Bruno Ekberg
Fänrik Gunnar Ebbe Ekegren
Korpral Kurt Robert Ekekrantz
Översergeant Gustav Uno Ekelund
Menig Lars-Owe Arthur Ekelund
Menig Karl Bertil Leonard Ekenberg
Fältväbel Edvin Rudolf Ekfeldt
Menig Karl Gustav Ekholm
Menig Gösta Emil Eklund
Fältväbel Nils Göte Eklund
Fältväbel Torsten Gustav Evald Josef Eklund
Menig Johan Rune Holmfrid Eklöf
Menig Karl Oskar Holger Eklöf
Menig Olle Henning Eklöf
Menig Bertil Axel Vilhelm Ekström
Bo Ekström
Undersergeant Carl Birger Emanuel Ekström
Menig Johan Emil Ekström
Menig Karl Sten Sigfrid Ekström
Menig Karl Erik Emanuel Ekvall
Menig Karl Åke Esbjörn Elf
Menig Simon Gustf Harry Elgestrand
Menig Harry Larsen Eliason
Översergeant Olof Rickard Hjalmar Eliason
Menig Ragnar Gustav-Adolf Engberg
Fältväbel Carl Anders Ture Engblom
Fältväbel Kaj Sigvard Engelberth
Fältväbel Sigvard Folke Engholm
Menig Gustaf (Gösta) Emanuel Englund
Menig Jörgen Henning Engstofte
Alf Helge Martin Engström
Menig Carl Åke Arnold Engström
Menig Jan-Olof Lars Engström
Menig Rune Hugo Erdman
Översergeant Eric Ericson
Undersergeant Eric Artur Conrad Ericsson
Översergeant John Hugo Konstantin Ericsson
Översergeant Nils Axel Leonard Ericsson
Sergeant Nils Gunnar Ericsson
Erik Sixten Eriksson
Menig Evert åke Eriksson
Menig Halvar Eriksson
Menig Hugo Emanuel Eriksson
John Gustav Eriksson
Jonas Gunnar Eriksson
Nils Rune Bertil Eriksson
Fältväbel Otto Valter Eriksson
Undersergeant Stig Adolf Eriksson
Översergeant Tage Bertil Eriksson
Menig Thom Eriksson
Menig Sten Gottfrid Eugen Ewerlund
Fältväbel Anders Fredrik Falk
Claes Åke Falk
Översergeant Jan Hjalmarsson Falk
Gustav Adolf Feldt
Menig Tor Oskar Fritiof Fjellström
Korpral Per Alfred Fjällman
Undersergeant Erik Gustaf Floberg
Kapten Axel Johan Garibaldi Flodén
Fältväbel Kurt Allan Konrad Flodström
Nils Gösta Jurgensson Fock
Översergeant Albert Martin Fogder
Översergeant Ernst Edvin Forsell
Menig Olof Anders Gunnar Forslund
Fältväbel Nils Bertil Forsman
Undersergeant Carl-Herbert Frank
Karl Emil Ivar Fransson
Sven-Åke Fredberg
Axel Ivar Fredriksson
Axel Rudolf Fredriksson
Menig Curt Fridolf Fredriksson
Undersergeant Knut Per Magnus Friang
Undersergeant Nils Erik Friberg
Menig Nils Folke Valter Friberg
Undersergeant Ragnar Frick
Menig Nils Gustav Frid
Menig Hans Edvard Frisk
Undersergeant Jan Erik Friström
Menig Erik From
Menig Alvar Frykstam
Menig Stig Axel Ragnar Funder
Fänrik Carl Henrik Galfve
Översergeant Karl Herman A. Gauffin
Översergeant Ulf Georg Gedda
Menig Karl Bertil Germundsson
Menig Lars Oskar James Ghobé
Korpral Willi Johan Giertta
Menig Nils Lennart Gillberg
Undersergeant Herman Gisselsson
Menig Nils Gustav Emanuel Godlund
Karl Jörgen Tycho Godt
Översergeant Olof Gradin
Kapten Anders Fritjof Vilhelm Grafström
Menig Ingvar Per Gustav Grahn
Menig Herbert Gustav Granell
Undersergeant Nils Tore Bertil Granqvist
Översergeant Gert Greger
Menig David Vitalis Greijer
Lars Sune Grytberg
Översergeant Bror Gustav Lennart Grönberg
Undersergeant Johan Einar Grönvall
Sergeant Axel Albert Grönvwall
Översergeant Adolf Sigurd Gullström
Menig Arne Evert Gunnar Gunnarsson
Menig Klas Uno Lennart Gunnerfeldt
Översergeant Olle Gursten-Hemmingsson
S,löjtnant Sven Josef Kristian Gustafson
Löjtnant (läkare) Sven Josef Kristian Gustafson
Översergeant Eric Manfred Gustafsson
Menig Henry Gustafsson
Menig Karl Simon Gustafsson
Menig Lars Elof Gustaf Adolf Gustafsson
Menig Nils Ivan Gustafsson
Menig Nils Ragnar Gustafsson
Menig Nils Sture Gustafsson
Fältväbel Seth Arvid Gustafsson
Korpral Folke Gustav Lennart Gustavsson
Menig Gustav Ragnar Gustavsson
Undersergeant Gustav Åke Gustavsson
Menig Josef Arvid Gustavsson
Mening Björn Eskil Ernst B:son Gyllenberg
Undersergeant Nils Bo Börjesson Gyllenberg
Löjtnant Lars Gunnar Fritz Gyllenhaal
Menig Sven Helmer Göransson
Fältväbel Olov Einar Göthlin
Menig Lars-Olav Hagbard
Menig Jacob Lennart Arne Hagberg
Översergeant Knut Gunnar Karl Hagelin
Fältväbel Gustav Johan Hagenau
Fältväbel Erik Axel Einar Haglund
Översergeant Tor Algot Hagström
Fältväbel Johan Oscar Hallberg
Undersergeant Otto Vilhelm Sigurd S. Hallberg
Fänrik Gösta Hallberg-Cuula
Översergeant Carl Johan Gotthard Halling
Fänrik Axel Gilbert Adolf Hamilton
Menig Karl Ragnar Hamilton
Fältväbel Knut Martin Hammarborn
Menig Eddie Tord Ingvar Hammarström
Översergeant Jean Gunne Hamrin
Menig Alfred Hans Hansen
Menig Knud Kristian Hansen
Fältväbel Nils Christian Hansen
Menig Paul Christian Hansen
Menig Arne Göte Emanuel Hansson
Menig Helge Erik Hansson
Menig John Gunnar Hansson
Översergeant Karl Lennart Hansson
Menig Stig Hansson
Fältväbel Karl Isak Lennart Hartin
Menig Carl Gustaf Waldemar Hasselquist
Löjtnant Åke Ragnar Hasselström
Fänrik Bengt Johan Germanus Hassler
Menig Nils Henning Hedberg
Översergeant Claes Per Åke Hedeby
Fänrik Gösta Torstensson Hedén
Översergeant Emil Folke Hedin
Menig Knut-Åke Hedlund
Menig Nils Gunnar Stig Hedlund
Undersergeant Johannes Emanuel Hedman
Översergeant John Olof Hedström
Menig Sven-Göran Heikka
Menig Tage Victor Heintz
Undersergeant Sven Bernhard Helge
Översergeant Stig Joel Holger Helin
Löjtnant Carl Gustav Ulrich Hellberg
Menig Karl Johan Oscar Hellberg
Menig Per Adolf Björn Hellbom
Fänrik Gerd Andy Helliker
Översergeant Wilhelm Carl-Fredrik Hellinger
Fältväbel Anders Gunnar Hellstadius
Fältväbel Karl Bengt Nikolaus Hellström
Menig Bøgh Ingvard Henriksen
Översergeant Rune Olle Herman Henriksson
Bror Josef Hermansson
Sergeant Lars Ernst Gunnar Hernberg
Paul Henrik Hervander
Menig Pär Arvid Hillborg
Thore Herbert Ingemar Hindricks
Menig Harry Eugen Hjorth
Menig Karl Erik Holgers
Menig Bertil Hjalmar Holm
Menig Einar Wallentin Holm
Menig Karl Reimert Holm
Menig Knud Holm
Fältväbel Rolf Herman Holmberg
Menig Carl Filip Holmgren
Menig Holger Alexander Holmgren
Flygingenjör Knut Ebbe Alexius Holmquist
Fänrik Claes Henricsson Horn af Åminne
Översergeant Erik Jonas Hultén
Översergeant John Halvar Hurtig
Översergeant Sven Hyltén-Cavallius
Korpral Fritz Walentin Håkansson
Fänrik Axel Carl Bertelsson Hård af Segerstad
Menig Nils Häggmark
Översergeant Nils-Erik Häggström
Översergeant Johan Anders Ludvig Steen Händig
Menig Eric Elving Konrad Höög
Menig Gösta Ingemar Ingemansson
Menig Lars-Erik Olov Ingmansson
Menig Ragnar Sigge Isacsson
Undersergeant Karl Eric Isgren
Menig Björn Isler
Menig Jacob Jacobsen
Menig Kai Sindby Jacobsen
Menig Jacob Hilding Jacobson
Fältväbel Karl-Erik Jakobsson
Menig Kurt Uno Roland Jakobsson
Översergeant Bengt Sture Jansson
Översergeant Folke Viktor Jansson
Menig K. Lennart Jansson
Översergeant Karl Georg Jansson
Menig Karl-Olof Jansson
Menig Knut Gunnar Jansson
Menig Knut Henrik Jansson
Egon Holger Jensen
Menig Erik Jens Karl B. Jensen
Menig Keld Jensen
Menig Otto Alexius Balle Jensen
Menig Karl Johannessen
Knut Bertil Johannesson
Menig Knud Olof Johansen
Fältväbel Svend Peter Johansen
Menig Carl Gösta Emanuel Johanson
Menig Alf Rune Johansson
Menig Allan Sigvard Johansson
Menig Arne Gerhard Johansson
Menig Bengt Olof Johansson
Översergeant Billy Oskar Edvard Johansson
Menig Carl Gunnar Johansson
Översergeant Erik Arnold Johansson
Menig Gustaf Einer Sigvard Johansson
Gustav Axel Johansson
Hans Johan Werner Johansson
Menig Hans Wilhelm Johansson
Översergeant Ivan Fredrik Napoleon Johansson
Menig Ivan Gunnar Valdemar Johansson
Johan Holger Sture Johansson
Menig Knut Walentin Johansson
Nils Artur Johansson
Nils Hjalmar Rignaldo Johansson
Nils Karl Erik Johansson
Menig Otto Adolf Johansson
Översergeant Otto Heinrich Josef Johansson
Menig Rolf Rune Edvard Johansson
Översergeant Sture Arvid Lennart Johansson
Thure Gustav Johannes Johansson
Menig Åke Algot Johansson
Karl Oskar Tage Johansson-Prakt
Översergeant Karl Erik Johnsson
John Helge Jonasson
Menig Sten Alfred Jonson
Menig Ragnar Olof Jonsson
Menig Sven Erik Jonsson
Karl Sigvard V. Jonsson-Fhyr
Menig Oscar Alexander Juhlin
Översergeant Stig Axel Fridolf Jägerskiöld
Menig Harry Johannes Jönsson
Menig John Hugo Jönsson
Karl-Gustaf Jönsson
Översergeant Nils Erik Waldemar Jönsson
Menig Sven Bertil Jönsson
Menig Sven Emil Jönsson
Menig Tord Anund Jönsson
Menig Åke Bertil Jönsson
Menig Harry Jörgensen
Menig Preben Jørgensen
Menig Karl-Erik Kaliff
Menig Thomas Kantzow
Menig Tore Karl Oscar Karlestedt
Menig Anders Olof Karlsson
Menig Bertil Vilhelm Karlsson
Börje Wilhelm Karlsson
Menig Erik Johan Karlsson
Översergeant Erik Sigvard Karlsson
Gustav Emanuel Karlsson
Menig Gösta Edvin Karlsson
Menig Göte Reinhold Karlsson
Karl-Erik Karlsson
Översergeant Nils Hugo Karlsson
Ragnar Ceritz Våge Karlsson
Menig Stig Arne Gunnar Karlsson
Menig Sven Magnus Karlsson
Menig Åke Villiam Karlsson
Menig Sixten Erik Valdemar Karlström
A.G.I. Thorbjörn M:son Kassel
Menig Ernst Gunnar Vilhelm Kindgren
Översergeant Stig Gunnar Kjellander
Menig Johan Bertil Kjellstedt
Gustav Adolf F.B. Klingspor
Menig Erik Lennart Klint
Menig Curt Arvid Knöppel
Axel Hjalmar Kolthoff
Fältväbel Nils August Kolthoff
Löjtnant Berndt Åke Valdemar Kretz
Menig Marius Anker Kristensen
Menig Anders Olof Kristensson
Elis Anders Kristensson
Menig Karl Georg Sigfrid Kristensson
Gunnar Herlev Kristoffersen
Menig Sture Halvard William Krook
Evert Enok Sigurd Kuusisalo
Översergeant Knut Gösta Källström
Översergeant Hans Rolf Fabian Lager
Menig Bertil Olof Einar Lagerblad
Fänrik Gustaf Otto Fredrik Lagerfelt
Löjtnant Henri Jørgen Langfrits
Nils-Olof Lanner
Menig Per Hakon Larsen
Menig Karl Erik Wilhelm Larson
Menig Bror Nils Larsson
Översergeant Douglas Larsson
Menig Erik Albert Larsson
Menig Harald Vilhelm Larsson
Översergeant Karl August Valdemar Larsson
Översergeant Liss-Olof Eric Larsson
Översergeant Nils Gustav Fredinand Larsson
Menig Per Albert Larsson
Ruben Ivan Larsson
Översergeant Stig Lennart Larsson
Menig Sven-Olof Larsson
Tage Alexius Larsson
Menig Jens F. Laursen
Menig Axel Robert Ledin
Menig Bernt David Leijon
Gunnar Georg Leijon
Lars Håkan Lemming
Björn Sture Lenck
Menig Tor Alf Levenius
Olof Ernfrid Levin
Tord Gustaf Levin
Jan Casimir Eric Emil Lewenhaupt
Menig Alf Viktor Lidberg
Översergeant Skoglar Toste Lidén
Menig Herman Peter Rickard M. Liholm
Menig Mickael Herman Richard Peter Liholm
Menig Lars Knut Bertil Sigfrid Lilja
Menig Bror Hugo Liljeberg
Löjtnant Jan Ludvig J:son Liljedahl
Menig Hugo Teodor Liljekvist
Menig Stig Ragnar Liljenroth
Menig Per Albin Sigvard Liljeström
Menig Alfred Ossian Stigner Lind
Menig Jack Alfons Lind
Kapten Ernst A.L.B. Lind af Hageby
Menig Karl Axel Lindahl
Menig Östen Alexander Lindahl
Menig Knut Erik Lindberg
Menig Lars Johan Lindberg
Löjtnant Per Arthur Lindberg
Menig Sven Gösta Olaus Lindberg
Nils Pontus Charles Lindbergh
Menig Sigfrid Reinhold Lindblad
Anders Gösta Lindborg
Per Sigurd Linderberg
Stig Olof Ernold K. Linderoth
Menig Johan Edvard Elof Lindfors
Ivar Hartvig Lindgren
Menig Karl Gustav Eugén Lindgren
Menig Karl Olof Antonius Lindgren
Menig Karl Thor Åke Lindgren
Karl Tore Axel Lindgren
Torsten Josef Hjalmar Lindgren
Menig Nils Anders Lindkvist
Översergeant Arvid Bernhard Lindqvist
Menig Erik Yngve Lindqvist
Menig Karl Lewi Lindqvist
Menig Arthur Henry Mauritz Lindstedt
Menig Alfred Gunnar Lindström
Menig C. Oskar Lindström
Menig Gert Harry Henning Lindström
Karl-Erik Lindström
Fältväbel Paul Anders Lindström
Översergeant Richard Frans Johannes Lindström
Menig Per Gunnar Lindvall
Gören Gillis Gotthard Lingmark
Frans Vilhelm Lintrup
Johan Sören Lisskar
Menig Torsten Emanuel Lithell
Menig Hemming Ljung
Menig Karl Gösta Ljungberg
Fältväbel Knut Folke Ljungberg
Menig Sven Birger Ljungberg
Översergeant Sven Olov Birger Ljungbro
Fältväbel Folke Sture Ossian Ljunggren
Menig Karl Oscar Vilhelm Ljunggren
Menig Per Einar Willy Ljungqvist
Fältväbel Nicolaus Loguin
Översergeant Thord Ingemar Th:son Lorich
Menig Karl Birger Lovén
Menig Peder Henric Lovén
Menig Gerald Verner Emanuel Ludvigsson
Menig Kurt Lars Erik Lundberg
Menig Caj Gullick Lundbom
Menig Per-Olof Lundbom
Översergeant Anders Olov (Olle) Christian Lundgren
Harald Lundgren
Menig Joe Henrik Lundgren
Löjtnant Nils Olof Agne Lundgren
Menig Hehry E. Lundholm
Fältväbel Per Sixten Lundin
Menig Rune Gustav Harry Lundin
Undersergeant Stig Theo Ragnar Lundin
Översergeant Sven Arne Lundman
Menig Lars Lennart Lundquist
Menig Gunnar Erik Lundqvist
Översergeant Jarl Lennart Lundqvist
John Ingemar Lundqvist
Menig Frits Herman Lundström
Menig Nils Verner Lundström
Undersergeant Per Hakon Lytzen
Fältväbel Nils Tage Reinhold Längerberg
Fänrik Nils Löfgren
Konrad Iranius Lönnborg
Sven Erik Lövkvist
Åke Hjalmar Löwstedt
Menig Arne Leonard Madsen
Menig Ernst Folke Magnusson
Menig Ivar Martin Gottfrid Magnusson
Fänrik Stig Magnusson
John Evert Valdemar Majling
Menig Sten Malmroth
Erland Petrus Malmström
Menig Sten Albert Mattsson
Menig Yngve Björn Hilding Medlundh
Menig Erik Bertil Melander
Översergeant Ernst Joel Melander
Menig Karl Bengt Åke Melén
Löjtnant Erik Olof Melin
Menig Karl Gunnar Mendahl
Menig August Fredrik Merkel
Paul Peter Kjerulf Meyer
Löjtnant Ulf Sven Mide
Fältväbel Carl Erik Stellan Moberg
Översergeant Kjell Ingemar Moberg
Karl Bertil Mohlin
Fältväbel Hans Anders Molander
Menig Carl Henrik Molinder
Adam ....... Wladimir Moltke Huitfeldt
Arne Bror Servley Monsén
Menig Harry Valfrid Morsing
Kapten Charles Gustav Uno Malkolm Murray
Översergeant Carl Gideon Myrén
Menig Claes Sven Hjalmar Mårdberg
Menig Gert Elvir Mårtensson
Menig Carl Gösta Gunnar Möller
Fältväbel Karl Erik Möller
Menig Karl Gustav Möller
Översergeant Svend Erik Theodor Möller
Menig Waldemar Möller
Översergeant Fritz Gustaf Henric Lars Mörling
Gustaf Vilhelm Mörtberg
Sten Johan Birger Neppelberg
Menig Arno Nielsen
Carl Gustav Nielsen
Menig Hagbard Nielsen
Håkan Peter Nielsen
Menig Johannes Bjerregaard Nielsen
John Bjerregaard Nielsen
Menig Karl Emil Nielsen
Löjtnant Svend Olof Nielsen
Bengt Adolf Hilding Nilsson
Översergeant Bo Olof Åke Nilsson
Menig Bror Arthur Nilsson
Carl Gösta Nilsson
David Nathanaell Nilsson
Menig Eric Valdemar Nilsson
Översergeant Erik Gustav Valdemar Nilsson
Menig Erik Henning Nilsson
Menig Ernst Harald Nilsson
Menig Gösta Elis Nilsson
Översergeant Jens Harry Nilsson
Johan Bernhard Sören Nilsson
John Olof Nilsson
Menig Karl August Bertil Nilsson
Menig Karl Erik Valter Nilsson
Översergeant Karl Gustav Börje Nilsson
Menig Karl Knuth Eugen Nilsson
Kurt Börje Nilsson
Översergeant Lenanrt Nils Reinhold Nilsson
Nils Bernhard Nilsson
Nils Edvin Nilsson
Nils Edvin Geris Nilsson
Översergeant Nils Gottfrid Waldemar Nilsson
Fältväbel Nils Helmer Nilsson
Nils Sigurd Nilsson
Otto Hilding Nilsson
Menig Otto Julius Nilsson
Sixten August Konstantin Nilsson
Menig Stig Anders Nilsson
Yngve Eugén Nilsson
Menig Yngve Robert Emil Nilsson
Sergeant Bror Einar Niper
Fältväbel Onni Herman Niskanen
Översergeant Nils Lennart Nisseby
Fänrik William Artur Georg Nisser
Fänrik Karl Erik Nord
Menig Kurt Erik Nord
Menig Karl Gustaf Eugen Nordberg
Översergeant Arvid Hjalmar Yngve Nordenskär
Översergeant Anders Hugo Nordenström
Arne Gustav Nordh
Menig Nils Gustav Nordqvist
Karl-Johan Nordström
Sten Gunnar Nordström
Översergeant Sven Erik Folke Nordström
Fältväbel Hans Sigurd Norling
Helge Signar Norman
Menig Kurt Oskar Norman
Fältväbel Carl Eigil Normann
Översergeant Sven Hjalmar Norqvist
Menig Wilhelm Georg Norrman
Erik Jean Roland Nygren
Olof Einar Nylén
Menig Bror Sixten Nyström
Översergeant Gunnar Robert Nyström
Ture Hjalmar Nyström
Menig Karl Gustaf Ragnar Näslund
John Alvar Nässén
Menig Preben Nørgaard
Översergeant Eric Osvald Odevall
Menig Carl Julius Ohlsson
Fältväbel Johan Harry Ohlsson
Menig Klas Ivar Fabian Ohlsson
Claes Ebbe Reinhold Olander
Sergeant Kurt Gösta Julius Oldenburg
Menig August Sigvard Olofsson
Menig Kurt Oscar Olofsson
Olof Anders Olofsson
Björn Oscar Martin Olsen
Undersergeant Niels Cristian Engel Olsen
Menig William Olsen
Elis Olsson
Erik Gunnar Valdemar Olsson
Menig Georg Mauritz Olsson
Menig Nils Olov Gustav Martin Olsson
Menig Olof Sigurd Olsson
Översergeant Oscar Harry Olsson
Oskar Julius Olsson
Paul Olof Börje Olsson
Fältväbel Per Torsten Olof Olsson
Översergeant Bo Oscar Arvid Otterström
Johan Emil Paldenius
Menig John Erik Palm
Översergeant Nils Gustaf Sture Palm
Menig Samuel Vitalis Alexis Palmgren
Sven Åke Palmlund
Menig Robert Elias Palmqvist
Översergeant Gordan Ray Parnell
Menig Per-Erik Paulson
Menig Ludvig Pedersen
Eric Sven Joel Pehrsson
Karl-Eric Wilhelm Pehrsson
Fänrik Ivan emil Alexander Pellijeff
Översergeant Anton Persson
Menig Bengt-Erik Hjalmar Persson
Menig Bror Severd Persson
Menig Gustav Axel Persson
Menig John Allan Persson
Menig Kjell Bertil Persson
Menig Nils Bertil Reinhold Persson
Menig Nils Edvin Persson
Menig Nils Oskar Börje Persson
Menig Sigfrid Persson
Menig Sven Sigvard Persson
Menig Mats Lennart Persson-Nissjers
Menig Folke Stellan Ture Peters
Menig Elvin Karl Laurits Petersen
Löjtnant Tor Erik Kristian Petersén
Menig Axel Valdemar Peterson
Fältväbel Rune Karl Ragnar Petersson
Sjunne Gösta Birger Petersson
Menig Albin Roland Ambjörn Pettersson
Översergeant Gunnar Wilhelm Pettersson
Menig Gustaf Helmer Pettersson
Fänrik Gustav Arne Pettersson
Menig John Ragnar Pettersson
Menig Lars Stig Gottfrid Pettersson
Menig Rune Olof Henry Pettersson
Menig Uno Konstantin Pettersson
Karl Emil Vilhelm Phalm
Helge Henning Helmer Philblad
Menig Karl Herbert Pihl
Ernst Harald Leontin Pihlblad
Löjtnant Jensen William Planck
Menig Olof Gustav Helge Plato
Folke Gottlieb Plitz
Menig Alvar Prahl
Ilkka Knut Sulevi Päivärinta
Pehr Ragnar Ragnarsson
John Arne Sixten Rajala
Claes Christian Ramsgård
Menig Carl Christian Otto Rasmussen
Menig Harry Evald N. Rasmussen
Menig Johannes Reimich
Jan Carl Wilhelm C:son Ridderstad
Carl Johan Axel Ridderstolpe
Menig Ernst Karl Kjell Ridderstråle
Menig Karl Arvid Risto
Menig Tor Lars Albert Rollof
Menig Georg Roos
Översergeant Sigvard Natanael Rosén
Menig Herman Wilhelm August Rosenkranz
Översergeant Stig Uno Rosenlund
Översergeant Sigge Elis Roxström
Menig Bertil Georg Rubin
Menig Erik Åke Runlöf
Menig Åke Emil Runälv
Menig Arvid Gunnar Rydelius
Menig Bo Anders Rydén
Gunnar Artur Råberg
Löjtnant Ture Martin Gillis Röing
Översergeant Carl Johan Alexander Rönnqvist
Menig Sigvard Oskar Ludvig Saarinen
Björn Herbert Sahlberg
Carl Sahlin
Menig Gottfrid Helmer Sahlin
Menig Anton Teodor Sahlström
Undersergeant Johan Gunnar Sahlström
Menig Stig Lennart Samuelsson
August Elias Sandberg
Einar Vilhelm Sandberg
Översergeant Karl Ragnar Sandberg
Oskar Fredrik Sandberg
Kurt Hugo Sandblom
Menig Per Nils Arnold Sandeberg
Fältväbel Carl Gustav Erik Sandén
Menig Helge Olof Anders Sandmark
Menig Karl Henrik Schelvander
Översergeant Curt Carl Gunnar Schreiber
Menig Jonas Birger Schärdin
Översergeant Axel Gunnar Edmond Schön
Kapten Lennart Selander
Menig Nils Ivar Sellstedt
Inge Valdemar Sennemark
Per Lennart Sennemark
Fänrik Ulf Mauriz Serrander
Menig Nore Axel Seüboldt
Menig Gösta Kristian Silow
Menig Frans Otto Silvander
Menig Hilding Robert Simonsson
Översergeant Allan Fredy Ingemar Sirland
Menig Adolf Walter Sjöberg
Menig Oscar Friede Sjödahl
Menig Oskar Erik Sjögren
Ernst Inge Sjöholm
Översergeant Karl Axel Sjösten
Ernst Paul Sjöström
Menig Karl Bertil Georg Sjöström
Erik Gösta Sjöö
Menig Stig Artur Skogsberg
Översergeant Karl Harry Efraim Sköld
Menig Per Olof Sköldberg
John Smith
Paul Ejvind Snedker
Menig Herman Sonne
Carl Sigge Benkt Ulfsson Sparre
Löjtnant Arne Samuel Stade
Willy Oskar Olov Stalne
Menig Carl-Gustaf Stark
Menig Nils Helge Valter Stenberg
Gösta Lennart Stern (Jönsson)
Översergeant Karl-Erik Sternsjö
Fänrik Sture Lennart Stigsson
Menig Harry Vilhelm Stjernkvist
Menig Anders Erik E. Stjernström
Menig Bror Andrée Strandkvist
Erik Gustav Folke Stridh
Menig Sigvard Per Aron Ström
Översergeant Tor Gustav Ström
Menig Lars Johan Birger Strömberg
Menig Tage Emanuel S. Strömberg
Menig Per Lennart Strömsten
Översergeant Karl Åke Styvén
Översergeant Axel Filip Helmer Ståhl
Fältväbel Alf Gösta Evert Ståhlvärn
Översergeant Rune Teodor Stålhammar
Korpral Paul William Stäring
Menig Knut Gustav Evert Sundin
Menig Alf Carl Georg Sundström
Menig Kurt Axel Sundvall
Karl Stellan Svanbäck
Översergeant Gerhard Gylfe Svedbark
Menig Arne Svedberg
Menig Carl Humble Svendsen
Gustaf R. Enevald Svenonius
Börje Lambert Svensson
Menig Harry Gunnar Svensson
Menig Knut Oscar Emanuel Svensson
Menig Manfred Svensson
Menig Ove Thorvald Svensson
Per-Erik Svensson
Menig Rolf Vilhelm Svensson
Menig Sven Gustav Arne Svensson
Tore Konrad Svensson
Menig Niels Erik Svenstrup
Menig Nils Börje Olof Swensson
Löjtnant Sten Alvar Swensson
Översergeant Carl Axel Söderbergh
Löjtnant Lars Ernst Mauritz Sixtensson Söderhjelm
Menig Carl Allan Söderström
Översergeant Karl-Bertil Söderström
Menig Lars-Rune Manfred Söhrqvist
Menig Lennart Martin Tancred
Menig Curt Rickard Tegnèr
Menig Sven Sigvard Tell
Helge Einar Sigvard Thegelberg
Menig Ernst Lennart Thelander
Menig Per Olof Thim
Menig Adolf Erik Stefan Thoraeus
Kommendörkapten Ragnar Villi Adalgot Thorén
Översergeant Cassel Gunnar Sixten Thorstenson
Menig Paul Henrik Thorstensson
Sven-Eric Nils Thörn
Översergeant Ivar August Thörnborg
Menig Arne Sigvard Thörnqvist
Menig Göthe Sigfrid Tillström
Eric Martin Toft
Översergeant Arne Ragnar Tossavainen
Översergeant Nils Malte Tufvesson
Menig Ivar Eugen Törngren
Karl Olov Törnqvist
Löjtnant Arne Uggla
Menig Rollo Boris David Vester
Kapten Curt Virgin
Fänrik Nils Henrik Gabriel Lennart von Bahr
Kornett Hans Henrik von Essen
Menig Lars Roland von Haartman
Menig Ingvar Hjalmar Didrik von Porat
Översergeant Erik Gustav von Sivers
Översergeant Filip William von Tell
Löjtnant Carl Olof Vrang
Villiam Välimaa
Fältväbel Rutger Claes Tycho Wachtmeister
Menig B.A. Wahlqvist
Översergeant Ernst Bo Wahlström
Karl-Erik Axel Wahlström
Eric Wilhelm Walldie
Menig Karl Erik Wallenqvist
Menig Erik Stig Wallin
Fältväbel Johan Sigfrid Wallin
Lars Olof Wallon
Sergeant Bertil Reinhold Walterstad
Översergeant Lars Gustav Mauritz Warodell
Löjtnant Erik Rudolf Waloddi Weibull
Karl Invar Weiner
Översergeant Oskar Reinhold Wennberg
Översergeant Sven Werner
Löjtnant Lage Gustav L:son Wernstedt
Översergeant Bror Anders Lennart Wessman
Menig Stig Ove Bertil Wessman
Menig Sven Olof Roland Westerdahl
Knut Westergren
Menig Åke Gustav Westh
Fältväbel Johan Herje Theodor Westrin
Översergeant Lennart Wetterling
Menig Karl-Uno Wiberg
Reinhold Johan Gottfrid Wiberg
Fänrik Fredrik Olof Henrik Torsson Wibom
Menig Elis Harry Sigvard Widell
Menig Kurt Anders Lennart Widén
Menig Åke Lennart Widestrand
Sergeant Karl-Allan Wideståhl
Översergeant Claes Widman
Översergeant Bendt Wilhelm Wiencke
Fältväbel Anders Carl Hakon Wigert-Lundström
Översergeant Carl-Eric Ingemar Wik
Menig Lars Wiking
Karl Gunnar Wiklund
Menig Birger Hugo Wikman
Gert Edgar Pontus Wikner
Menig Börje Ivar Fredrik Wikström
Menig Sture Elis Bernhard Wikström
Menig Valdermar Wilcke
Menig Lennart Fridolfsson Wilén
Menig Georg Erik Allan Winge
Major (läkare) Johan Fridolf Wingerstrand
Översergeant Sven Georg Rune Wistedt
Menig Ole Helmar Edvard Wistrad
Översergeant Olof Ax(?) Wännman
Översergeant Tore Wärje
Menig Stig Olof Zell
Menig Tore Zotterman
Fänrik Karl Erik Harry Åberg
Menig Bo Harald Åderman
Menig Gert Sven Helmer Åhman
Fältpastor - Kapten Hans Gustav Åkerhielm
Fältväbel Bror Erik Gunnar Åkerlund
Menig Karl Jakob Seve Åkerström
Jan-Erik Åkesson
Menig Bror Falke Åstrand
Carl Gustaf Åström
Menig Edvard Mauritz Åström
Översergeant Arne Vilhelm Ärlund
Fältväbel Knut Melker Ödefeldt
Georg Lennart Öfverberg
Menig Erik Arnold Ögren
Erik Arne Öhlén
Menig Stefan Enar Öhrlén
Hans Anker Øllgaard-Rassmussen
Översergeant Carl-Gösta Örnberg
Torkel Olov Örström
Översergeant Bror Walter Östberg
Nils Östberg
Översergeant Erik Helge Lennart Österberg
Menig Anund Ingvar Österlund
Menig Kalr Hugo Östman
Menig Bertil Arnold Öström

Wikipedia länkar

Jag har inte gjort en hundraprocentig eftersökning över hur många från SFB som har Wikipedia artiklar. Utan dessa har jag enbart tagit fram på måfå.

Theodor Ahrenberg
Hans Berggren
Tor Bergner
Gerhard Eckhardt
Anders Grafström
Bengt Lind af Hageby
Otto Hallberg
Gösta Hallberg-Cuula
Björn Isler
Stig Jägerskiöld
Malcolm Murray
Onni Niskanen
William Nisser
Bertil Rubin
Rutger Wachtmeister
Erik Wallin
Carl-Olof Wrang
Hans Åkerhielm

Övrig Media

Det finns ett K-Special avsnitt om Theodor Ahrenberg och hans konstsamlande på SVT Play.

SVT har även en sportdokumentär om Onni Niskanen på SVT Play