Hem Personer Bilder Dagböcker Övriga dokument Karta Stupade & Sårade Organisering Om SFB Om mig Litteratur & länkar

Sture Lennart Stigsson

Uppgifter från registreringskort

FörnamnSture Lennart
EfternamnStigsson
Född1918-12-05
Församling
Inregistrerad
Ankom1941-07-23
Avsked
GradFänrik
Identitetsnummer873072
Registreringsnummer638
Militärutbildning
Civilt yrke
Bostadsadress
Postadress
Gift?
Barn under 16
Anmärkning
Stupad den
Placerad vid
Förbandschef
Befattning i förbandet
Sjuk den
Diagnos
Sjukhusvistelse
Utmärkelsetecken

Bilder

Beskrivning: Från en gudstjänst i Storkyrkan i december 1941 efter de finlandsfrivilligas hemkomst. Nr 1 på första bänk är Gunnar Gyllenhaal, nr 5 troligen Sture Stigson.
Kommentarer:
Källa: Armemuseum, Volym AM_F2_8
Beskrivning: SS. och Mide efter nattpass. Ekegren och Cedergren komma och hälsar på!
Kommentarer:
Källa: Armemuseum, Volym AM_F2_8, Sture Stigsons Album
Beskrivning: S.S., Kretz, Cedergren, Planck, Mide
Kommentarer:
Källa: Armemuseum, Volym AM_F2_8, Sture Stigsons Album
Beskrivning: Göthlin, S.S. och Kretz med 1. grp.
Kommentarer: Info om 1.grp hämtad från annan bild 150. Taggarna är från vänster, 3 person f.h. Enerlund saknar registerkort.
Källa: Armemuseum, Volym AM_F2_8, Sture Stigsons Album
Beskrivning: S.S. Kretz Göthlin
Kommentarer:
Källa: Armemuseum, Volym AM_F2_8, Sture Stigsons Album
Beskrivning: Karlstad-Andersson och jag vilar oss med tidtagning under patrulltävlan.
Kommentarer:
Källa: Armemuseum, Volym AM_F2_8, Sture Stigsons Album
Beskrivning: Kompanichefens adjutant, fältväbel Teodor Ahrenberg, till höger i förgrunden hos chefen för 1 plutonen fänrik Stigson, till vänster i bild, den 11 augusti 1941 på Hangö. Här ligger nu Hangö-museet och den löpgrav där gruppen poserar är fortfarande väl synlig i terrängen.
Kommentarer:
Källa: Armemuseum, Volym AM_F2_8, Sture Stigsons Album
Beskrivning: Off 7945
Kommentarer: F.v. Stigsson | Okänd | Cedergren | Okänd | Okänd | Murray | Okänd | Kretz | Göthlin(?)
Källa: Riksarkivet, Nils Östbergs arkiv, 4a Fotografier, Volym 1
Beskrivning: Omedelbart efter ankomst från C-avsnittet slogs tält som grävdes ner c:a 1.2 meter i marken. En del ... hjälmar, andra med.... Fotot taget vid C-avsnittet på Hangö ... den 5 aug 1941 intill posteringen 4a inom 1 plutonens område. I förgrunden Sture Stigson, ?, ?, Fältväbel A Falk. ?, Översergeant Teodor Ahrenberg, T Eriksson, Göte Palmlund, Carl Olof Wrang Från vänster: Fänrik Stigsson, ?, ?, Fältväbel A. Falk Mitten: ? Från höger: Översergeant Ahrenberg, T. Eriksson, Göte Palmlund, Fänrik Carl Olof Wrang
Kommentarer: T. Eriksson är troligtvis Thom Eriksson. Han tillhörde samma pluton som Stigsson. Finns ingen Göte Palmlund bland registerkort. Skulle kunna vara 873088 Sven Åke Palmlund som tillhörde samma pluton som Stigsson.
Källa: Krigsarkivet, Malcolm Murray arkiv, Volym 7