Hem Personer Bilder Dagböcker Övriga dokument Karta Stupade & Sårade Organisering Om SFB Om mig Litteratur & länkar

Carl Harald Bråkenhielm

Uppgifter från registreringskort

FörnamnCarl Harald
EfternamnBråkenhielm
Född1904-10-05
Församling
Inregistrerad
Ankom1941-08-01
Avsked
GradKapten
Identitetsnummer873289
Registreringsnummer462
Militärutbildning
Civilt yrke
Bostadsadress
Postadress
Gift?
Barn under 16
Anmärkning
Stupad den
Placerad vid
Förbandschef
Befattning i förbandet
Sjuk den
Diagnos
Sjukhusvistelse
Utmärkelsetecken

Bilder

Beskrivning: Bråkenhjelm och Nisser.
Kommentarer:
Källa: Armemuseum, Volym AM_F2_8, Sture Stigsons Album
Beskrivning: Stig Liljenroth | Nic Loguin| Creutz | Övl Hans Berggren | Kapt CH Bråkenhielm | Fv Norling | C-O Wrang
Kommentarer: Ser ut som att det är Colliander som står mellan Berggren och Bråkenhielm. Fv Norling ska enl. beskrivningen stå ovanför C-O Wrang.
Källa: Krigsarkivet, Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga, Volym 30
Beskrivning: Kapten Bråkenhielm skriver ut en order.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album I
Beskrivning:
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Malcolm Murray arkiv, Volym 7
Beskrivning: Dec 41
Kommentarer: Murray, Vet ej, Bråkenhielm(?), Berggren, Colliander(?), Gyllenhaal(?), Grafström. 2a till vänster kan vara Liljedahl då det endast är kompanichefer och bataljonschefer i övrigt på bilden.
Källa: Krigsarkivet, Malcolm Murray arkiv, Volym 7
Beskrivning: Harald Bråkenhielm vid ostfronten sparkas av lotta och sekunderas mongol (krigsfånge). SFB Studieresa till Svir 16-24/11 41.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Malcolm Murray arkiv, Volym 7
Beskrivning: Svenska frivilligbataljonen på Hangöfronten i Finland 1941. Källviken, Chefen för tunga kompaniet, dåvarande kaptenen vid Skaraborgs regemente, I 9, Harald Bråkenhielm
Kommentarer:
Källa: Garnisonsmuseet Skaraborg, Kurt Flodströms album
Beskrivning: Svenska frivilligbataljonen på Hangöfronten i Finland 1941. General Linder talar med fältväbel Almroth. Till vänster bataljonchefen överstelöjtnant Berggren och i mitten kompanichefen kapten Bråkenhielm.
Kommentarer: Finns två Almroth, troligtvis är detta TW då han var kompadj i tunga kompaniet.
Källa: Garnisonsmuseet Skaraborg, Kurt Flodströms album
Beskrivning: Svenska frivilligbataljonen på Hangöfronten i Finland 1941. Bataljonschefen samtalar med kapten Bråkenhielm och fältpastor Hans Åkerhielm före marskalk Mannerheims avtackning av Svenska Frivilligbataljonen i Harparskog 15 dec 1941.
Kommentarer:
Källa: Garnisonsmuseet Skaraborg, Kurt Flodströms album