Hem Personer Bilder Dagböcker Övriga dokument Karta Stupade & Sårade Organisering Om SFB Om mig Litteratur & länkar

Bilder

Välj Källa:

Bild 50 av 75.

Beskrivning är text hämtad direkt från foto eller annat dokument som finns i arkivet.

Kommentar är min egen kommentar om plats, person,händelse eller liknande.

Beskrivning:

Stig Liljenroth | Nic Loguin| Creutz | Övl Hans Berggren | Kapt CH Bråkenhielm | Fv Norling | C-O Wrang

Kommentar:

Ser ut som att det är Colliander som står mellan Berggren och Bråkenhielm.

Fv Norling ska enl. beskrivningen stå ovanför C-O Wrang.

Källa:

Krigsarkivet, Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga, Volym 30

Identifierade personer personer:

Stig Ragnar Liljenroth
Nicolaus Loguin
Ernst Johan Creutz
Carl Hans Berggren
Carl Harald Bråkenhielm
Hans Sigurd Norling
Carl Olof Vrang