Hem Personer Bilder Dagböcker Övriga dokument Karta Stupade & Sårade Organisering Om SFB Om mig Litteratur & länkar

Carl Olof Vrang

Uppgifter från registreringskort

FörnamnCarl Olof
EfternamnVrang
Född1917-01-27
Församling
Inregistrerad
Ankom1941-08-01
Avsked
GradLöjtnant
Identitetsnummer829525
Registreringsnummer1722
Militärutbildning
Civilt yrke
Bostadsadress
Postadress
Gift?
Barn under 16
Anmärkning
Stupad den
Placerad vid
Förbandschef
Befattning i förbandet
Sjuk den
Diagnos
Sjukhusvistelse
Utmärkelsetecken

Bilder

Beskrivning: Stig Liljenroth | Nic Loguin| Creutz | Övl Hans Berggren | Kapt CH Bråkenhielm | Fv Norling | C-O Wrang
Kommentarer: Ser ut som att det är Colliander som står mellan Berggren och Bråkenhielm. Fv Norling ska enl. beskrivningen stå ovanför C-O Wrang.
Källa: Krigsarkivet, Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga, Volym 30
Beskrivning: C-O Wrang | Nils Bengtson | Peter W Nisser | Adolf Hamilton
Kommentarer: Bråkenhielm längst till vänster. Nils Bengtsson stämmer inte.
Källa: Krigsarkivet, Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga, Volym 30
Beskrivning: I Storkyrkan
Kommentarer: Bilden finns även i Bråkenhielms trycka krigsdagbok. Där beskrivs fr v Almroth, Wrang, Löfgren, Nisser, - , Thim, Pettersson, Niskanen. Finns två Almroth, troligtvis är detta TW då han var kompadj i tunga kompaniet. Pettersson är troligtvis fänrik GA då han är den enda Pettersson i tunga komp. Gradtecknet ser också ut att stämma. Bilden finns även i Grafströms bok. Där beskrivs från höger: Niskanen(tkomp), Pettersson(tkomp), Thim(tkomp), Lager(tkomp), Nisser(okänt), Löfgren(tkomp) och Almroth (2jkomp). Bakom Thim och Pettersson står Hermann Görings styvson, von Kantzow(tkomp).
Källa: Krigsarkivet, Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga, Volym 30
Beskrivning: Omedelbart efter ankomst från C-avsnittet slogs tält som grävdes ner c:a 1.2 meter i marken. En del ... hjälmar, andra med.... Fotot taget vid C-avsnittet på Hangö ... den 5 aug 1941 intill posteringen 4a inom 1 plutonens område. I förgrunden Sture Stigson, ?, ?, Fältväbel A Falk. ?, Översergeant Teodor Ahrenberg, T Eriksson, Göte Palmlund, Carl Olof Wrang Från vänster: Fänrik Stigsson, ?, ?, Fältväbel A. Falk Mitten: ? Från höger: Översergeant Ahrenberg, T. Eriksson, Göte Palmlund, Fänrik Carl Olof Wrang
Kommentarer: T. Eriksson är troligtvis Thom Eriksson. Han tillhörde samma pluton som Stigsson. Finns ingen Göte Palmlund bland registerkort. Skulle kunna vara 873088 Sven Åke Palmlund som tillhörde samma pluton som Stigsson.
Källa: Krigsarkivet, Malcolm Murray arkiv, Volym 7